« Är vi alla konstruktioner? Stefan Johansson funderar över avståndet mellan folk och folk | Main | Vem tillhör världsarven? »

Comments

Tala

Angående tillbyggnaden av Stockholms stadsbibliotek skulle jag vilja uppmana fler än Vasastadsbor att vakna, hela tävlingsområdet ingår i ett område av riksintresse för kulturminnesvården (Stockholms högskoleområde) och dess värden ska skyddas och bevaras enligt Miljöbalken. De befintliga värdena anses alltså vara av vikt för hela landet, inte bara för Vasastadsbor. Att man inte köper in läkarhuset är väl en kostnadsfråga, priset på den fastigheten torde väl skjutit i höjden sedan det bestämts att den blivande Citybanan kommer att ha en station vid Odenplan med anslutande galleria i riktning mot Läkarhuset. Men jag tycker att du skjuter över målet när du varnar för arkitekterna, att medlemmar av en yrkeskår försöker att på ett hederligt sätt få de arbeten som utlyses kan man väl knappast anklaga dem för, det är ju stadens politiker (Billström?) som beslutat om tävlingen och formulerat uppdraget att inom tävlingsområdet uppföra en byggnad som ska kunna mäta sig med Asplunds stadsbibliotek!!!

The comments to this entry are closed.