« FOLKBILDNING OCH FRITIDSGÅRDAR ELLER EN MER MIXAD KULTURELIT? Flum eller fromma förhoppningar - nitton röster om partiernas (brist på) kulturvisioner | Main | MARGINELLA ELLER HALVA FOLKET? Hat och fientlighet i debattspråk som tappat verklighetskontakten »

Comments

The comments to this entry are closed.