« MARGINELLA ELLER HALVA FOLKET? Hat och fientlighet i debattspråk som tappat verklighetskontakten | Main | LIKABERÄTTIGAD ELLER GLAD PENSIONÄR - Stefan funderar över kvotering, ålderspyramider, ungdomskult och märkliga chefsval. »

Comments

The comments to this entry are closed.