« Äntligen - bibliotekarierna öppnar munnen! | Main | Musik ingen konst? »

Comments

Anders Gardebring

En stilla undran. Anser du att Stockholm är färdigbyggt?
Gallerian i all ära men Citybanan är ju fullständigt vital för Stockholms och hela Sveriges utveckling! Hur skall Stockholm kunna fortsättas att utvecklas och locka till sig människor, investerare och turister om staden aldrig får utvecklas?

Anders Gardebring

Och säg inte "bygg den gärna men inte här". För det argumentet är så ihåligt. Det är vid Odenplan en station passar bäst och det är alltså där man bör lägga den.

Stefan Johansson

Citybanan har jag alltid hoppats på och det är inget konstigt med en station vid Odenplan men därav följer inte att Odenplan måste bli en av regionens eller landets intensivaste knutpunkter. Eller att man måste bygga en galleria som slår ut butikerna kring torget. Eller ett stadsbibliotek som dygnet runt skall vara uppehållsrum för folk som tydligen förväntas stiga av vid Odenplan utan att ha någonstans att ta vägen... för att de trots Citybanan inte hinner hem? Stockholm är inte färdigbyggt men det betyder inte att allt måste koncentreras i dagens innerstad.

Olle Markstedt

Citybanan är en mycket tveksam investering. Banverket har två gånger, 1992 och 1996, förordat tre spår parallellt och angivit följande skäl till detta
- Bättre kapacitet
- Bättre pålitlighet
- Energisnålare
- ca 10 Miljarder billigare

I förslaget www.KnutpunktSlussen.se finns möjlghet till utbyggnad till fyra parallella spår i samband med byggandet av ny sluss och även möjlighet till en station under St Eriksbron. Området vid St Eriksbron skulle dessutom utgöra en bra bussterminal som ytterligare skulle försköna Odenplan.

Gå in på hemsidan och läs mer om möjligheterna och rösta på det Du tycker verkar vettigast.

The comments to this entry are closed.