« Vad behöver konsten? Hamlet eller Heiner? | Main | Vad behöver staden? Arkitekturskolan, visst! »

Comments

Bo Lagerqvist

Mikael Söderlund har nu avgått. Hans stadsfientliga politik blev för mycket för moderaterna när han (påhejad av s) stoppade den av alliansen beslutade utbyggnaden av spårvägen till Centralen och införskaffandet av moderna, energisnåla och kapacitetsstraka vagnar av internationellt snitt. Hans trafikpolitik liknade s-politik modell 1960, då all elektrisk kollektivtrafik på innerstadsgatorna skrotades till förmån för bilen.
350 andra städer var mer framsynta och har nu moderna el-bussar och spårvagnar i innerstäderna.
Att Mikael var förhållandevis populär inom s säger allt.

Bo Lagerqvist

PS. En plats som skulle passa Mikael Söderlund är VD för Stockholms Handelskammare. HK har samma uppfattning i trafikpolitiska frågor d.v.s. bilen står i centrum och kollektivtrafiken i andra hand. Vi får se. DS

The comments to this entry are closed.