« Vad behöver konsten PS | Main | Vad behöver staden? Opera på Slussen? »

Comments

Gösta Drugge

Ingela Lind, Mikael Söderlund m fl. ser inte kärnan i kritiken mot Delphinium. Frågan rör det opassande i att uppföra ett gigantiskt lamellhus som fond bakom den relativt lilla, men nog så imposanta Asplundska huvudbyggnaden. Rivning av de tre befintliga lamellerna kan inte bli en huvudfråga för att tillskapa nya modärna utrymmen för en nummer föråldrad biblioteksbyggnad. Tyvärr blev upplägget med tävlingsförfarandet fel. Ingen av de mest kompetenta arkitekterna lämnade in förslag värda Aspunds huvudbyggnad. Dessvärre fanns inte heller lämpligt tävlingsförslag bland något av de som ändock inlämnats.
-Om det nu ordnades med en internationell tävling, - så blev tyvärr resultatet inte bättre.

The comments to this entry are closed.