« Hört och sett forts | Main | Lyhört? Polarpriset »

Comments

J.V

Nej, det är nog som du säger: ungdomar som inte velat/vågat växa upp.
J.V.

En annan kommentar:

Det som alltid förvånat mig genom åren är hur sådana personer som Karin Magnusson lyckas få höga poster utan att egentligen vara kvalificerade? Hur går det till? Är det bara kontakter? Ibland verkar det som om de högre cheferna vill ha obildat folk så att de ska motsvara en läsarkrets. De höga cheferna tror sig kanske på detta sätt få en garanti på att tidning skulle motsvara en genomsnittlig läsare? Jag vet inte om detta är sant, men jag ser inga andra skäl varför halvfigurer som Karin Magnusson annars skulle få toppjobb. Men återigen så motverkar allt detta fördjupning och kvalitet, och bidrar ännu mer till att den klassiska kulturen får det svårare och svårare att nå ut.

T.L.

L

Komplexitet och krävande prestationer har inte mycket värde i Kulturen. Enkelhet är en dygd. Lämna nu ert gymnasiala tänkande och väx upp istället.

The comments to this entry are closed.