« PS ... och tendentiös rubrik är bara förnamnet... | Main | Vandalisering på is? »

Comments

Jan Olov

Heja på! Din röst behövs! (Är övertygad om att din envetna kampanj mot biblioteksnybygget är den EGENTLIGA orsaken till att detta nu avbryts. Det där med pengabrist brukar i sådana lägen vara en välkommen undanflykt... )

Tackar! Om jag sa det vore det otillåtet självöverskattande!

Hawkie

Härdsmälta i datorn... Jag trodde att du blivit allvarligt sjuk eller så. Hade det inte varit för att jag hörde dig vara med och presentera Simson och Delila i en radio nära mig för några veckor sedan och som lugnade mig lite, började jag inte som en 2000-talets Hedda Hooper rota och försöka ta reda på om du fått något som t ex "foten från Operan".

Välkommen tillbaka. Jag ska med lystna ögon läsa dig framgent.

Finge jag så skulle jag önska en resumé från ditt sätt att se det av höstens händelser i stora drag

The comments to this entry are closed.