« Läst & lyssnat - samla dig till vad, Europa ? | Main | Sorg på fucking strakbent svenska ? »

Comments

Curt Appelgren

Liksom den lille lanthandlaren, in i det sista, kämpar för sin verksamhet i byggden mot stora drakar som ICA, Konsum, som enkelt köper upp hans livsverk, på samma sätt lär vi få finna oss i att stora draken EU omfamnar allt fler länder i sin varma famn. Detta är det pris vi får betala för den aldrig sinande expansionen av vår välfärd. Alla företag i ett kapitalistiskt system har ju som högsta mål att expandera! Kan alla företag expandera? Knappast! - I ngt förenklad form; för att en skall bli rik, behöver många "bli fattiga" eller "utnyttjade". Mycket vill ha mer! Detta gäller inte minst EU som inte kommer att sitta stilla i båten o nöja sig med vad de redan har åstadkommit. EU's process har bara börjat och för var dag som de erövrar mer makt, växer bara behovet av dess expansion, fler länder, fler lagar, mer makt etc.
I forntiden slogs Götar mot Svear, hela centraleuropa regerades av otaliga kungar och furstar som ständigt, var och en, ruvade på mera makt med tillhörande krig som följd. Idag behöver vi inte längre föra krig "med blänkande stål i hand"! Moderna krig med makt som drivmedel, bedrivs snarare i styrelserummen, där de ekonomiskt starkaste drakarna ohjälpligt äter upp allt de kan komma åt i sin väg. Snart äts lilla Saab upp av "stora stygga" Fiat osv. Detta gäller i alla branscher! TK-industri, Livsmedel, tunga industrier, inte minst läkemedel m.fl.
EU kan i dag tyckas som en mycket heterogen samling länder som skall samlas under "samma hatt". Vi kan ju bara föreställa oss ifall Israel och Palestina "tvingades" till att skriva gemensamma lagar, likt de vi har inom EU? Så länge de flesta staterna inom EU bestod av länder med liknande ekonomisk standard, så är inte problemen oöverstigliga. Med den stora östutvidgningen, så tilltar problematiken mångfalldigt. Det blir som när den fattige ständigt går på bjudning hos den välbesuttne och aldrig kan "bjuda igen", du är i ett ohjälpligt underläge. Har EU drabbats av elefantiasis? De vill bara utvidga längre och längre österut. Bara en tidsfråga innan nordafrikanska länderna som Marocko o Algeriet skall med också. Jag har hört talas om långtgående planer därom. Vad är Europa och var slutar det? När jag gick i skolan, så fick jag lära mig att Europa slutar ex i Istanbul vid Bosporen, allt öster därom var Asien. Skall kanske nya EU utvidgas till Turkiets grannländer också, Irak, Iran, Syrien, Armenien? Det låter lite som; "ju fler kockar, desto bättre soppa", eller är det bara en fråga om att tillskansa sig än mer makt?
Vi lär nog få finna oss i att småhantverkarnas, småhandlarnas m.fl. tid är förbi, denna lavinartade, expansiva maktfaktor går aldrig att stoppa längre. Vi kan, på sin höjd, demonstrera och skrika ut vår mening på något litet torg någonstans, men, EU lär nog svara i likhet med vad skådespelaren Laurence Olivier gjorde, då han en gång fick frågan på ifall han hade tagit illa vid sig av några dåliga recensioner som han fått i Londonpressen, varvid han sade; "Låt hundarna pinka - katedralen bryr sig inte"!
Curt Appelgren 23 maj 2009

The comments to this entry are closed.