« Omskärelse - rättighetsdiskussion eller rötmånadsdebatt? | Main | Rötmånadsdebatt fortsätter - provinsiell föregångare ? »

Comments

Bengt O. Karlsson

Det hela är ju helt i enlighet med regeringens intentioner. Man har "rationaliserat planeringsprocessen" genom att låta kommunerna bevilja undantag från strandskyddet om det ligger i kommunens intresse. Och nog räknar väl politikerna med att det ligger i kommunens intresse att locka dit rika knösar som kanske t.o.m betalar skatt. Litet åtminstone.

Även avverkning i "fjällnära skog" är numera tillåten. Detta är bara de första exemplen på inskränkningar i allemansrätten. Det är säkert inte de sista även om landshövdingen här visade sig vara en föregångskvinna på området.

The comments to this entry are closed.