« Sprängfull Nyström om Adès - kritikern poet | Main | På Stan + Kultur = ? samt Mat & Kapital(ism) »

Comments

max lundqvist


Det här är en nationell katastrof, vem skall vända trenden? Gruppteatern är för dagen splittrad och svag som scenkonstproducenter, även om man försöker samarbeta marknadsföringsmässigt genom organisationen "Fria scener".

Stockholmområdets viktigaste och mest vitala spelplats för maskrosteatern, Kilen, läggs ner. Jag har hört argument som att c/o Stadsteatern skall överta den verksamheten. Det är ett löjligt argument, då c/o satsar på det redan etablerade och utländska gästspel. Kilen var en av de sista vattenhålen för scenkonst i rörelse.

Jag producerar projektteater och tacklas effektivt av banan - vart ska jag spela min teater?

/max

Rolf Eriksson

Hej Stefan! Hette inte stället i hörnet av BJg/MSg Corner Bar? Jag har ett vagt minne av det. Som grabb följde jag med min far dit när han levererade hamburgerbröd till Corner House/Corner Bar. Och ja - hamburgarna var goda....../R

The comments to this entry are closed.