« På Stan + Kultur = ? samt Mat & Kapital(ism) | Main | Reflektioner på Gustav Adolfsdagen - med ett och annat bakverk... »

Comments

Lars

Jag håller med dig. Och Stockholm marknadsför sig som "Capital of Scandinavia"! - Men vet inte vems kulturpolitik som är lämpligast.

Rolf Eriksson

Hej Stefan! Hette inte stället i hörnet av BJg/MSg Corner Bar? Jag har ett vagt minne av det. Som grabb följde jag med min far dit när han levererade hamburgerbröd till Corner House/Corner Bar. Och ja - hamburgarna var goda....../

Ingemar Folke

Från min ungdoms studier av aktiebolagsrättens historia minns jag att regeringen, som en särskild ynnest, medgav att aktierna i det bolag, som svarade för bygget av Operan, skulle få ha ett så lågt nominellt belopp som en (1) krona. Avsikten var att uppmuntra mindre bemedlade personer att genom köp av aktier dra sitt lilla strå till stacken. Annars var regeln att varje akties nominella värde skulle vara betydligt högre. Hälsningar

The comments to this entry are closed.