« Genant ointresse för störste tenoren | Main | Tillbaka - på enskild begäran - men utan varje samtidsanknytning... »

Comments

Raoul Galli

Men om alla i Sverige verkligen ska klassificeras inom samma politiska klassifikationssystem, blir det sv... Visa merårt att hålla i sär alla individer såsom debattförfattaren gör och marginalisera den svenska demokratins kollektiva dimension. Att bortse från att demokratin här är ett kollektivt beslutat politiskt tillstånd att tillerkänna individer och grupper möjlighet att uttrycka och organisera sig kring sina politiska intressen, är att implicit också frånta de muslimer som är som vilka svennar som helst ansvaret att också de organsera sig politisk kring sina intressen. Till att börja med som muslimer MOT "politisk islam" och mot dessa krafternas kidnappning av det politiska initiativet i Sverige samt de svenska myndigheternas och mediernas (utom delar av SVT då) sätt att inte förhålla sig tillräckligt kritiskt till detta.

Olov

Tröttnat? Rest bort? Blivit bortsprängd av Citybanan?
Hoppas sannerligen inte på det sista -- utan skriv snart igen!

The comments to this entry are closed.