« Madestrand versus Gustafsson - vilken musik är DN-kultur? | Main | Fan som teaterdirektör forts: kommentarer på facebook »

Comments

Rolf Eriksson

Så sant det du skriver.....

Johan R

Så sant, Dahlberg-intervjun är kärnan som dessutom avslöjar att hela filmen kunde kortats ner betydligt. Likväl är M-L Ekman både orimlig och okunnig i "jämförelsen" mellan sig själv och riksdagsledamöter. Verkligheten har uppenbarligen bara haft begränsad påverkan på henne. Holms uppfattning om jäv förefaller grumlig och den populära "tonårsursäkten" att "alla andra gör så här" fungerar lika dåligt den här gången.

Jörgen K


Gör man två arbeten, dvs regi och chefsjobb ska man självklart ha betalt. Holm lyfte inte dubbla månadslöner, han fick regiarvode. Det är inte orimligt, men om man måste argumentera för det finns det kanske bättre sätt än Holms. Att ML jämför sig med riksdagsledamöter är missvisande, hon har ett på det hela taget större personligt ansvar och bör därför få bättre betalt. Att sätta teatercheferna i skottlinjen är bara sensationslystet och gör att dokumentärens enda riktiga nyhet, den om kommunernas budgettrix, hamnar i skymundan. Dessutom missade man de två teatrar som gått hårdast fram, nämligen Stockholms Stadsteater och Riksteatern. U Friberg fick förvisso komma till tals, men utan att Stadsteaterns historia berättades. Riksteatern, som idag nästan bara är en handfull sönderorganiserade producenter och en misslyckad marknadsavdelning, nämndes inte ens. Gärna grävande kulturjournalistik, men det här var inte mer än billigt skvaller.

Johan R

Visst ska man ha betalt för två arbeten om man utför två arbeten. Jag upprepar att problemet här handlar om jäv. Chefen Holm hade ganska stort inflytande över att regissören Holm anlitades. ML har bättre betalt än riksdagsledamöter men föreföll helt omedveten om det.

The comments to this entry are closed.