« Smått och mindre gott (?) forts | Main | Konst eller skräp - fritt val. »

Comments

Pär Larson

kommer att tänka på den gamla vitsen, "der och die klarar jag, men das blir jag sittande på"...

Sören Hallin

Undrar om inte DN anspelar på de VW-annonser man sett på teve under våren? En filmsnutt som avslutas med VW-loggan och en mycket djup basröst som säger "Das Auto", med betoning på Das. Som gett upphov till tevereklam från en svensk bilverkstad som glatt förkunnar "Das verkstad" som slutkläm...

Jan Magnusson

Det känns ju onekligen krävande att man inte bara skall hålla reda på kulturella konnotationer utan också populärkulturens traditioner och nu dessutom reklamens speciella spår av associationer för att greppa ett vardagligt das. Jag ger upp (ser aldrig på reklam), men ger Sören Hallin guldstjärna för att ha rett ut den troliga associationsvägen. Förutsatt att DN nu inte tänker sig att det känns kostnadseffektivast att redan från början ange användningsområdet för papperet.

The comments to this entry are closed.