« Nytt operahus 5 - bravo Wiman! | Main | "Den älskliga eleven Al-Lu-Te" - Stefan minns evigt ung Lena Nyman »

Comments

Håkan

Det är kul att se att den här bloggen vaknat till liv igen!

Vill du förklara för en okunnig som inte följt operadebatten så noga - är det meningen att vi ska få två operahus i Stockholm (tre med Folkoperan)? Vad ska hända med den nuvarande operan - ska den rustas upp plus att vi bygger en ny opera eller ska den rivas och ersättas med ett nytt operahus? Finns det publik för tre operor i stan?

Birgitta Berggren Hedin

Vad tycker du om kulturministerns åsikt att det måste diskuteras i många år först, innan man bygger nytt. Redan när jag jobbade på Operan (70-talet) var behovet av ett nytt hus manifesterat. Hur många års diskussion behöver ministern?

Rikard Hoogland

Är det inte planerat att Saltsjöbanan ska bli snabbspårväg och gå Folkungagatan upp? Längs med den gatan finns det fullt med näringställen. Så situationen är inte hopplös och i Köpenhamn ska man väl bygga en bro vad jag vet.

Sen är en viktig fråga om vad som ska ske med det gamla operahuset. I Köpenhamn orkar man inte riktigt driva de båda husen. Se månadsskiftet februari mars, då det inte tycks vara någon publik verksamhet på Operaen.
*
Lade du märke till att även kulturministern i DN intervjun talade om scenkonsthus och inte ny opera.

Stefan Johansson

Frågan aktualiserades inte 2010 utan 2003 - ingen väntar sig att det ska gå fort och ingen vill att det ska slarvas - men längre tid än i Göteborg skulle det inte behöva ta fr.o.m. t.ex. nu!

Nikola Matisic

I grund och botten; vad operakonsten behöver är inte ett politiskt beslut i första hand. Det politiska beslutet måste vara ett resultat av att det centrala operahuset blir ett ledande centrum för det som driver alla möjliga vitala verksamheter i Sverige, nämligen folkrörelser. Vi har inga viktiga rika mecenater, vi saknar den kulturen och kan inte chockstarta den. Vi har heller ingen företagskultur som intresserar sig för seriös konst, utom att hänga på väggen som framgångstecken i konstorslobbyn. Alla vet vad en Miró är värd.

Nej, Operakonsten behöver vara en folkrörelse. Det måste konserthus och operahus acceptera. Det finns en enorm kraft i många olika sociala miljöer i landet som operakonstens företrädare misslyckats att engagera och samarbeta med som exempelvis musikgymnasier, körer och studentföreningar. Några av de främsta anhängarna av klassisk musik är ingenjörer, läkare och lärare. Många är rentav skickliga musiker själva. Dessa måste engageras långt mer än bara ett infoblad till "operavännerna". Ungdomsorkestrar måste få spela med folharmonikerna och hovkapellet på regelbunden basis, musikgymnasier måste ha ett regelbundet samarbete med operans verksamhet och en kontinuerlig kommunikation om vad som sker.

Och varför fortfarande denna brist på invandrare inom den klassiska musiken? Det är vårt ansvar att ta hand om dessa frågor innan vi ber politiker om ett nytt operahus - eftersom vi tidigare litat på att politiker ser till att allmänheten bildas inom den klassiska musiken (vilket de inte längre gör). Om dagens musiklärare på vanliga skolor utbildas inom operakonsten med kanske tre timmar under hela sin kursgång i Operakonsten - hur ska då eleverna över huvud taget förmås kunan ta det stora steget att bli regelbundna lyssnare?

Som Stefan själv påpekar och någat jag propagerat för när jag samtalat med marknadsföringsrepresentanter för operahus och konserthus: tänk på den uppmärksamhetsvinst man gör när det hela tiden springer tonåringar ut och in i entrédörrarna på Operan eller Konserthuset! Dessutom: med en enda ung person i ungdomsverksamhet följer: vänner, familj, släkt, syskon och alla möjliga andra kontaktytor som skola och andra fritidssysselsättningar.

Men man behöver ha en plan såklart. Man måste ha ett syfte med verksamheten som första prioritet, snarare än bara en pliktskyldig projektåtgärd efter att politiker bestämt om ett antal ungdomsföreställningar per år, etc. Den pedagogiska kärnan måste vara dominerande - vi behöver skickliga konstnärer! Det blir man inte om man närmar sig konsten först i senare tonåren. En skicklig konstnär behöver leva med konsten från tidig ålder. Livet fungerar inte som i valfrihetens drömland. Alla kan inte bli allt. För att bli en mycket skicklig konstnär behöver du börja i mycket tidig ålder och träna jämt.

Kan man det i dagens samhälle som kräver att konstnärer också ska vara försäljare, entreprenörer, taktiker, ekonomer, handelsmän, PR-experter etc?

Vad säger Operakonstens främsta företrädare om denna politiska agenda vi lyder under idag?

The comments to this entry are closed.