« P1 från Estonia till Oslo samt PS om en föga ljuv natt | Main | Barockt för Kungsan? »

Comments

Hilda Hellwig

Det var en tid då plötsligt förstod jag det absurda i att visa död som underhållning. Det är ohyggligt när man tänker,känner efter.
Men det är också då jag bestämmde mig för att aldrig gestalta död/dödande lättvindigt.Det gör ont och det bör göra ont. Att väcka det mest mänskliga;inlevelseförmågan hos oss är nödvändigt.Men att frossa i tortyr är att med vilja utsätta åskådaren för smärta.Det är ett moraliskt val--när du som regissör anser detta är nödvändigt.

Ulla Wikander

Stefan,känner som du. Det är för mycket dödande och för långdragen i filmer och i annan konst. Tycker det känns som mer - och obehagligare - än förr. Eller kan det vara åldern som gör att man blir känsligare som du har som en hypotes. Att verklighetens "praktik" kan ligga bakom håller jag med om - antagligen (?) har den varit likadan hela tiden men numera vet vi om det. Det fanns en tid på 50-talet då vi trodde att världen skulle bli bättre - utan att ha detaljer om vad som då hände i Sovjet, Kina, Sydamerika javisst eller Afrika och nog också i USA där lynchningar ännu utfördes. Att vi vet mer om verkligheten har gjort några av oss mer känsliga - men kanske har det gjort andra avtrubbade?? Hur mkt våld kan man se utan att längre beröras? Dina bloggar är utmärkta!!

Kerstin Franz

Tack för detta inlägg!! Möts för det mesta av oförstående när jag vägrar att acceptera död och våld som underhållning. Det är helt perverst, särskilt som man vet att allt detta förekommer i verkliga livet inte långt härifrån. Men i Sverige och den anglosaxiska världen tycks litteratur och TVprogram bestå enbart av deckare! Ensidigt och fattigt, och förråande förstås!

The comments to this entry are closed.