« Liberala kvinnor ? | Main | Vad är teater ? Nr 1 (kanske en serie... ) »

Comments

Iwa Sörenson

Visst känns det som en repris på Paris häromåret. Och lika sorgligt och meningslöst, framför allt för dem som får sina affärer och hem förstörda. Hur huliganer tänker har jag aldrig förstått, utom att det kanske ger en kick att gå ut och härja under en eller annan förevändning. Som bara är just en förevändning.

The comments to this entry are closed.