« Budget cuts threaten Sweden's Music & Theatre Libraries/Archives | Main | Not for purists - so what? Holten's Juan convinces »

Comments

Rikard Hoogland

Jag upplevde sammanslagningen som mycket positiv. Fler arkivarier, ett bibliotek som är öppet etc. KTA:s arkiv sköts om av operan och de ansvarar för öppethållande och tillgängligheten. En positiv effekt är att flera arkivsamlingar har kompletterat varandra, finns mycket teatermaterial i musiksamlingarna och personarkiven exempelvis. Eländet började med att musikplattformen placerades i en kulturarvsinstitution.

The comments to this entry are closed.