« Problematisera mera - en procents (genus)historia | Main | Regi utan fördomar? »

Comments

Jan Magnusson

Du glömmer Garry Davis, som grundade World Citizen-rörelsen 1954. Alla medborgare i världen är jämbördiga och bebor samma planet. Internationalismen var blomstrande strax efter kriget, men tyvärr inte bland de styrande i olika nationsstater.

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Passport

The comments to this entry are closed.